στομια επιστροφησ

Οροφής
στομιο οροφησ σταθερο O

Επιλογη

στομιο οροφησ καμπυλο OK

Επιλογη

στομιο οροφησ GR

Επιλογη

στομιο οροφησ γραμμικο SLOT

Επιλογη

στομιο οροφησ κυκλικο RF

ΕπιλογηΤοίχου
στομιο τοιχου επιστροφησ TE

Επιλογη

στομιο T

Επιλογη

στομιο θυρασ EX

Επιλογη

γραμμικο στομιο ελαφρου τυπου E

Επιλογη

στομιο νωπου αερα BN

ΕπιλογηΔαπέδου
γραμμικο στομιο βαρεως τυπου BT

Επιλογη