ΒΤ-LS


Γραμμικό στόμιο βαρέως τύπου χωρίς πλαίσιο με μια σειρά σταθερά πτερύγια,παράλληλα προς την πρώτη αναφερόμενη διάσταση, από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Χρησιμοποιείται για προσαγωγή ή απαγωγή αέρα και τοποθετείται στο δάπεδο. Το ύψος του στομίου ρυθμίζεται με βίδες τοποθετημένες στο κάτω μέρος του. Είναι δυνατή η ηλεκτροστατική βαφή σε χρώμα RAL.
Δείτε επίσης: « ΒΤ ΒΤDC »