Εξαρτήματα σύνδεσης αεραγωγών


Εξαρτήματα σύνδεσης ορθογωνικών αεραγωγών κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.


  • SB-20/SB-30: Προφίλ σύνδεσης αεραγωγών ονομαστικού μεγέθους 20 ή 30.
  • S-20/S-30: Γωνίες για σύνδεση προφίλ σύνδεσης αεραγωγών ονομαστικού μεγέθους 20 ή 30.
  • Α: Σφικτήρας σχήματος G με βίδα για συγκράτηση ζεύγους προφίλ σύνδεσης αεραγωγών.
  • SA: Συρτάρι σχήματος C για συγκράτηση ζεύγους προφίλ σύνδεσης αεραγωγών.


Δείτε επίσης: ΘΕΣ »