Η εταιρεία ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ ιδρύθηκε το 1989 στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3000m². Ασχολείται με τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορία στομίων κλιματισμού, διαφραγμάτων και εξαρτημάτων σύνδεσης αεραγωγών.

Η οργάνωσή και η ποιότητα των προϊόντων της είχαν σαν αποτέλεσμα να της χορηγηθεί πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001-2000. Επίσης πιστοποίηση κατά ISO διαθέτουν και οι προμηθευτές της.

Η απόδοση των προϊόντων της ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗΣ έχει μετρηθεί σε εξωτερικό εργαστήριο πιστοποιημένο κατά ISO 5219. Με βάση τις μετρήσεις αυτές εκδόθηκε κατάλογος των προϊόντων με διαγράμματα υπολογισμού καθώς και CD-ROM το οποίο εκτός του καταλόγου σε ηλεκτρονική μορφή περιέχει και το πρόγραμμα υπολογισμού BREEZEMASTER μέσω του οποίου μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε υπολογισμούς για τα προϊόντα της.

Επίσης έχει αρχίσει την λειτουργία του το νέο ιδιόκτητο εργαστήριο μετρήσεων που κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Εκεί γίνονται πέρα από μετρήσεις απόδοσης των προϊόντων της εταιρείας, προσομοιώσεις χώρων, μέσω μετακινούμενης οροφής, και ενημερωτικά σεμινάρια πάνω στην διανομή αέρα στον χώρο.

Για να εξασφαλιστεί η μεγάλη διάρκεια ζωής των προϊόντων της τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι: Ανοδιωμένο αλουμίνιο, ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο και χαλυβδοέλασμα γαλβανισμένο ή βαμμένο ηλεκτροστατικά. Η ηλεκτροστατική βαφή μπορεί να γίνει σε μεγάλο αριθμό χρωμάτων κατά το πρότυπο RAL.

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση των στελεχών της και σε σύγχρονο εξοπλισμό ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της για ποιότητα και ταχύτητα στην παράδοση. Επίσης επενδύει πολύ σε έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων ώστε να παρέχει λύσεις λειτουργικές και αισθητικά άρτιες σε κάθε περίπτωση.

Όλα τα παραπάνω συμβάλουν ώστε η ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΗ να είναι σήμερα η κορυφαία εταιρεία στον χώρο της στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας μεγάλο αριθμό μεγάλων έργων, και να εξάγει τα προϊόντα της σε πολλές χώρες του εξωτερικού.